Privacybeleid

 
Deze pagina informeert je over ons beleid inzake het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens wanneer je onze dienst gebruikt en de keuzes die je daarin hebt.

 

Ingangsdatum: 18 september 2019
 

 


Privacybeleid

 
Deze pagina informeert je over ons beleid inzake het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens wanneer je onze dienst gebruikt en de keuzes die je daarin hebt.

 

Ingangsdatum: 18 september 2019
 

 

Privacybeleid


CoreDux exploiteert de website werkenbijcoredux.com (hierna te noemen de "Dienst"). Wij gebruiken jouw gegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Dienst gaat je akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders gedefinieerd in dit Privacybeleid, hebben de in dit Privacybeleid gebruikte termen dezelfde betekenis als in onze Algemene Voorwaarden.
 

Definities


Service
Service is de werkenbijcoredux.com website beheerd door CoreDux.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens over een levende persoon die uit die gegevens (of uit die en andere informatie waarover wij beschikken of kunnen beschikken) kan worden geïdentificeerd.

Gebruiksgegevens
Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld door het gebruik van de Dienst of door de infrastructuur van de Dienst zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Cookies
Cookies zijn kleine bestanden die op jouw apparaat (computer of mobiel apparaat) worden opgeslagen.

Gegevensbeheerder
Gegevensbeheerder is de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of samen met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke wijze persoonsgegevens worden of zullen worden verwerkt. In het kader van dit Privacybeleid zijn wij de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevensverwerkers (of Dienstverleners)
Onder gegevensverwerker (of Dienstverlener) wordt verstaan: elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de Gegevensverwerker verwerkt. Wij kunnen gebruik maken van de diensten van verschillende dienstverleners om jouw gegevens doeltreffender te verwerken.

Data Subject (of Gebruiker)
Data Subject is elke levende persoon die onze Dienst gebruikt en het onderwerp is van Persoonsgegevens.

Verzameling en gebruik van informatie


Wij verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze Dienst aan jou te leveren en te verbeteren.

Soorten verzamelde gegevens:

Persoonlijke gegevens
Tijdens het gebruik van onze dienst kunnen wij je vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met je op te nemen of je te identificeren ("Persoonsgegevens"). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

 • E-mailadres
 • Voornaam en achternaam
 • Telefoonnummer
 • Cookies en gebruiksgegevens

Wij kunnen jouw Persoonsgegevens gebruiken om je te benaderen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor jou van belang kan zijn. Je kunt ervoor kiezen geen of geen enkele van deze berichten van ons te ontvangen door de afmeldlink of de instructies in onze e-mails te volgen.

Gebruiksgegevens
Wij kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Dienst wordt bezocht en gebruikt ("Gebruiksgegevens"). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres (bijv. IP-adres) van jouw computer, browsertype, browserversie, de pagina's van onze Dienst die je bezoekt, het tijdstip en de datum van jouw bezoek, de tijd die je op deze pagina's doorbrengt, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische gegevens.

Traceer- en cookiegegevens
Wij gebruiken cookies en soortgelijke trackingtechnologieën om de activiteit op onze Dienst te volgen en wij bewaren bepaalde informatie.

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar jouw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Er worden ook andere traceertechnologieën gebruikt zoals bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze Dienst te verbeteren en te analyseren.
Je kunt jouw browser opdracht geven alle cookies te weigeren of aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als je echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat je sommige delen van onze Dienst niet kunt gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

 • Sessiecookies. Wij gebruiken Sessiecookies om onze Dienst te exploiteren.
 • Voorkeurcookies. Wij gebruiken Voorkeurcookies om jouw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
 • Beveiligingscookies. Wij gebruiken Beveiligingscookies voor veiligheidsdoeleinden.

Gebruik van gegevens
CoreDux gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

 • Om onze dienst te leveren en te onderhouden.
 • Om je te informeren over wijzigingen in onze dienst.
 • Om je in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze dienst wanneer u daarvoor kiest.
 • Klantenondersteuning bieden.
 • Om analyses of waardevolle informatie te verzamelen zodat we onze dienst kunnen verbeteren.
 • Om het gebruik van onze dienst te controleren.
 • Technische problemen opsporen, voorkomen en aanpakken.
 • Om je te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met die welke u reeds hebt gekocht of waarover u hebt geïnformeerd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens volgens de algemene verordening gegevensbescherming (GDPR)
Als je uit de Europese Economische Ruimte (EER) komt, hangt de rechtsgrondslag van CoreDux voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie die in dit Privacybeleid wordt beschreven af van de Persoonsgegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we ze verzamelen.

CoreDux kan jouw Persoonsgegevens verwerken omdat:

 • We een contract met je uitvoeren.
 • Je ons daarvoor toestemming hebt gegeven.
 • De verwerking in ons legitiem belang is en jouw rechten niet opwegen tegen de verwerking.
 • We de wet naleven.

Bewaring van gegevens
CoreDux zal jouw Persoonsgegevens alleen bewaren voor zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden uiteengezet. Wij zullen jouw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen (bijvoorbeeld als wij jouw gegevens moeten bewaren om aan de toepasselijke wetgeving te voldoen), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleidslijnen uit te voeren.

CoreDux zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analyse doeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van onze Dienst te verbeteren, of wanneer wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens langer te bewaren.

Overdracht van gegevens
Jouw informatie, met inbegrip van Persoonsgegevens, kan worden overgebracht naar - en bewaard op - computers buiten jouw staat, provincie, land of ander overheidsgebied waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die van uw rechtsgebied.

Als je je buiten Nederland bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, houd er dan rekening mee dat wij de gegevens, waaronder Persoonsgegevens, naar Nederland overbrengen en daar verwerken.

Jouw instemming met dit Privacybeleid, gevolgd door jouw indiening van dergelijke informatie, betekent dat je instemt met die overdracht.

CoreDux zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen nemen om ervoor te zorgen dat jouw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn ingesteld, waaronder de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens


Wettelijke vereisten
CoreDux kan jouw Persoonsgegevens openbaar maken in het goede vertrouwen dat een dergelijke handeling noodzakelijk is om:

 • Te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • De rechten of het eigendom van CoreDux te beschermen en te verdedigen.
 • Mogelijke misstanden in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken.
 • De persoonlijke veiligheid van gebruikers van de dienst of het publiek te beschermen.
 • Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Beveiliging van gegevens
De veiligheid van jouw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Ons beleid inzake "Do Not Track"-signalen onder de California Online Protection Act (CalOPPA)
Wij ondersteunen geen Do Not Track ("DNT"). Do Not Track is een voorkeur die je in jouw webbrowser kunt instellen om websites te laten weten dat u niet gevolgd wilt worden.

Je kunt Do Not Track in- of uitschakelen via de pagina Voorkeuren of Instellingen van jouw webbrowser.

Jouw rechten inzake gegevensbescherming onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)
Als je een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), heb je bepaalde rechten inzake gegevensbescherming. CoreDux streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om je in staat te stellen jouw Persoonsgegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken.

Als je wilt weten welke Persoonsgegevens wij over jou bewaren en als je wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, neem dan contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden heb je de volgende rechten inzake gegevensbescherming:

 • Het recht om de informatie die wij over je hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen.
  Wanneer dit mogelijk is, kun je jouw persoonlijke gegevens rechtstreeks in jouw accountinstellingen inzien, bijwerken of laten verwijderen. Als je deze handelingen niet zelf kunt uitvoeren, neem dan contact met ons op om u te helpen.
 • Het recht op rectificatie.
  Je hebt het recht om jouw informatie te laten rectificeren als die informatie onjuist of onvolledig is.
 • Het recht van bezwaar.
  Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van jouw Persoonsgegevens.
 • Het recht op beperking.
  Je hebt het recht om ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.
 • Het recht op dataportabiliteit.
  Je hebt het recht om een kopie te krijgen van de informatie die wij over jou hebben in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.
 • Het recht om jouw toestemming in te trekken.
  Je hebt ook het recht om jouw toestemming te allen tijde in te trekken wanneer CoreDux op jouw toestemming vertrouwde om jouw persoonlijke informatie te verwerken.

Houd er rekening mee dat wij jou kunnen vragen jouw identiteit te verifiëren voordat wij op dergelijke verzoeken reageren.

Je hebt het recht een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en het gebruik van jouw persoonsgegevens. Voor meer informatie kun je contact opnemen met jouw lokale autoriteit voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte (EER).

Dienstverleners
Wij kunnen derde bedrijven en personen in dienst nemen om onze Dienst te vergemakkelijken ("Dienstverleners"), de Dienst namens ons te verlenen, Dienstengerelateerde diensten uit te voeren of ons te helpen bij het analyseren hoe onze Dienst wordt gebruikt.

Deze derden hebben alleen toegang tot jouw Persoonsgegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of te gebruiken voor andere doeleinden.

Analytics
Wij kunnen derde dienstverleners gebruiken om het gebruik van onze dienst te controleren en te analyseren.

Google Analytics
Google Analytics is een webanalysedienst van Google die het websiteverkeer bijhoudt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Dienst te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-diensten. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.

Je kunt je afmelden voor het beschikbaar stellen van jouw activiteit op de Dienst aan Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser add-on te installeren. De add-on voorkomt dat de Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

Voor meer informatie over de privacypraktijken van Google kun je de webpagina Google Privacy & Voorwaarden bezoeken.

Gedragsgerichte remarketing
CoreDux gebruikt remarketingdiensten om op websites van derden te adverteren nadat je onze Dienst hebt bezocht. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies om advertenties te informeren, te optimaliseren en aan te bieden op basis van jouw vroegere bezoeken aan onze Dienst.

Google Ads (AdWords)
De remarketingdienst Google Ads (AdWords) wordt geleverd door Google Inc. JE kunt je afmelden voor Google Analytics voor Display Advertising en de advertenties van het Google Display Network aanpassen door de pagina Google Ads Settings te bezoeken.

Google raadt ook aan de Google Analytics Opt-out Browser Add-on voor jouw webbrowser te installeren. De Google Analytics Opt-out Browser Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics.

Ga voor meer informatie over de privacyprocedures van Google naar de webpagina Google Privacy & Voorwaarden.

Bing Ads remarketing
De remarketingdienst Bing Ads wordt geleverd door Microsoft Inc. Je kunt je afmelden voor Bing Ads op interesses gebaseerde advertenties door hun instructies te volgen. Je kunt meer te weten komen over de privacy praktijken en het beleid van Microsoft door hun Privacy Policy pagina te bezoeken.

Links naar andere sites
Onze dienst kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als je op een link van een derde klikt, word je naar de site van die derde geleid. Wij raden je ten zeerste aan het Privacybeleid van elke site die je bezoekt door te nemen.

Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Privacy van kinderen
Onze Dienst richt zich niet tot personen jonger dan 18 jaar ("Kinderen").

Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen jonger dan 18 jaar. Als je een ouder of voogd bent en je weet dat jouw kind ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij ontdekken dat wij Persoonsgegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van de toestemming van de ouders, nemen wij maatregelen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid
Wij kunnen ons Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen je op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Wij zullen je dit laten weten via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op onze Diensten, voordat de wijziging van kracht wordt en de "ingangsdatum" bovenaan dit Privacybeleid bijwerken.

Je wordt aangeraden dit Privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Contacteer ons
Als je vragen hebt over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op:

Per e-mail: info@coredux.com

Privacybeleid van werkenbijcoredux.com

Locaties

CoreDux Netherlands B.V.

CoreDux France S.A.S.

CoreDux Germany GmbH

CoreDux USA Inc.

Lid van

 

Locaties

CoreDux Netherlands B.V.
CoreDux France S.A.S.
CoreDux Germany GmbH
CoreDux USA Inc.

Lid van

 

© 2023 CoreDux® All Rights Reserved.

Privacybeleid | Algemene Voorwaarden
 © 2023 CoreDux® All Rights Reserved.